فروشگاه

 • فیله تیلاپیا بسته 1000گرمی قیمت هر یک کیلوگرم 458/000 ریال قیمت بسته 458/000 ریال412/200 ریال قیمت بسته با تخفیف
 • فیله تیلاپیا بسته 600 گرمی قیمت هر یک کیلوگرم 477/000 ریال قیمت بسته 286/000 ریال257/400 ریال قیمت بسته با تخفیف
 • ماهی کلیکا پاک شده قیمت هر یک کیلوگرم 40/000 ریال قیمت بسته 40/000 ریال36/000 ریال قیمت بسته با تخفیف
  موجود نمی باشد
 • ماهی شوريده پاک و تميزشده قیمت هر یک کیلوگرم 446/000 ریال قیمت بسته 312/000 ریال280/800 ریال قیمت بسته با تخفیف
 • ماهی فیله صافی قیمت هر یک کیلوگرم 160/000 ریال قیمت بسته 80/000 ریال72/000 ریال قیمت بسته با تخفیف
  موجود نمی باشد
 • میگو قیمت هر یک کیلوگرم 1/074/000 ریال قیمت بسته 483/000 ریال434/700 ریال قیمت بسته با تخفیف
 • ماهی قزل آلا قیمت هر یک کیلوگرم 257/050 ریال قیمت بسته 257/050 ریال231/345 ریال قیمت بسته با تخفیف
  موجود نمی باشد
 • میگو دریایی پلویی 200 گرمی قیمت هر یک کیلوگرم 415/000 ریال قیمت بسته 83/000 ریال74/700 ریال قیمت بسته با تخفیف
 • میگو (41-50) قیمت هر یک کیلوگرم 650/000 ریال قیمت بسته 130/000 ریال117/000 ریال قیمت بسته با تخفیف
 • ماهی سالمون بدون تيغ قیمت هر یک کیلوگرم 780/000 ریال قیمت بسته 390/000 ریال351/000 ریال قیمت بسته با تخفیف
  موجود نمی باشد
 • ماهی کفشک قیمت هر یک کیلوگرم 414/000 ریال قیمت بسته 207/000 ریال186/300 ریال قیمت بسته با تخفیف
 • میگو دریایی پلویی 500 گرمی قیمت هر یک کیلوگرم 360/000 ریال قیمت بسته 180/000 ریال162/000 ریال قیمت بسته با تخفیف
 • ماهی فیله شوریده اقیانوسی قیمت هر یک کیلوگرم 344/000 ریال قیمت بسته 172/000 ریال154/800 ریال قیمت بسته با تخفیف
 • فیله حلوا سیاه 500 گرم قیمت هر یک کیلوگرم 400/000 ریال قیمت بسته 200/000 ریال180/000 ریال قیمت بسته با تخفیف
  موجود نمی باشد
 • میگو (70-61) قیمت هر یک کیلوگرم 520/000 ریال قیمت بسته 130/000 ریال117/000 ریال قیمت بسته با تخفیف
 • فیله شیر قیمت هر یک کیلوگرم 640/000 ریال قیمت بسته 320/000 ریال288/000 ریال قیمت بسته با تخفیف
 • استیک قزل سالمون قیمت هر یک کیلوگرم 290/000 ریال قیمت بسته 290/000 ریال261/000 ریال قیمت بسته با تخفیف
 • استیک قزل قیمت هر یک کیلوگرم 284/000 ریال قیمت بسته 142/000 ریال127/800 ریال قیمت بسته با تخفیف
 • ماهی فیله میش قیمت هر یک کیلوگرم 320/000 ریال قیمت بسته 160/000 ریال144/000 ریال قیمت بسته با تخفیف
 • ماهی فیله هوکی قیمت هر یک کیلوگرم 310/000 ریال قیمت بسته 155/000 ریال139/500 ریال قیمت بسته با تخفیف
 • میگو مغز متوسط قیمت هر یک کیلوگرم 370/000 ریال قیمت بسته 185/000 ریال166/500 ریال قیمت بسته با تخفیف
 • فیله شیر نیزه ای قیمت هر یک کیلوگرم 310/000 ریال قیمت بسته 155/000 ریال139/500 ریال قیمت بسته با تخفیف

old typical phone 1 پشتیبانی فروش: 09391187272

old typical phone 1 فکس: 38553240-031

mail black envelope symbol ایمیل:

دانلود نرم افزار اندروید حنانه
instagram social network logo of photo camera 1
دانلود نرم افزار موبایل حنانه
telegram 11

ارسال رایگان سفارشات اینترنتی برای کلیه نقاط شهر اصفهان

ارسال رایگان کلیه سفارشات اینترنتی بالای 100 هزار تومان به کلیه نقاط شهرستان های تا شعاع 50 کیلومتر از شهر اصفهان

tahvil pardakht tazmin