سینه با استخوان بی پوست با کتف

سینه با استخوان بی پوست با کتف

67,500 تومان

توضیحات

سینه با استخوان بی پوست با کتف

وزن محصول 900gr تا 1200gr