ویژگی های محصول

وزنیک کیلوگرم

ماهی هامور پاک شده و قطعه بندی شده در بسته بندی متفاوت

568،000تومان

موجود می باشد!

توضیحات

محصولات دریایی تازه حنانه روزانه توسط قلاب از بندر دیر در بوشهر صید می‌شوند. این محصولات در کمتر از 24 ساعت به تمام نمایندگی‌های حنانه ارسال می‌شود. گوشت لذیذ این محصولات و نداشتن بوی نامطبوع گواه تازگی این محصولات هستند. لیست این محصولت به دلیل صید روزانه توسط قلاب در قایق توسط صیادهای حنانه روزانه تغییر می‌کند

توضیحات تکمیلی

وزن

یک کیلوگرم